06-54753143
mail@maakplaats.info
Maak Plaats richt zich zowel op particulieren als bedrijven.

Particulieren:
Maak Plaats kan u ondersteunen bij het verminderen van teveel spullen. Dit kan bijvoorbeeld door het opruimen van een kamer, zolder of zelfs uw hele huis of het ordenen van uw administratie.
Bij ingrijpende gebeurtenissen als echtscheiding, ziekte, of overlijden van dierbaren kan de hulp van Maak Plaats uitkomst bieden om orde en overzicht terug te krijgen en te houden.

Bedrijven:
In de werksituatie richt Maak Plaats zich op het structureren van tijd, taken en ruimte. Maak Plaats kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor het optimaliseren van werkprocessen of het sneller terugvinden van informatie door betere archivering.

Kortom: Maak Plaats maakt het leven aangenamer voor mensen, zowel in de privé- als in de werksfeer en is op zoek naar de balans hiertussen.