06-54753143
mail@maakplaats.info
Iedereen met een huis kent het opruimprobleem. Hoe groot het huis of de leefruimte is lijkt er niet toe te doen. Vaak is er een gevoel van overvloed.
Ook op het werk is er vaak een onoverzichtelijk en overvol bureau, een werkplek die niet inspireert en een administratie die meer tijd kost dan het oplevert.
Altijd het gevoel dat je achter de feiten aanloopt, wie kent dat niet?

Organizen is de helpende hand in de vorm van advisering, training of coaching van mensen om zo slagvaardig mogelijk te zijn in zowel de werk- als de privésituatie.
Organizen draait om wat belangrijk is voor u om uw doelen en prioriteiten te bereiken. Uw energie te gebruiken waarvoor u het graag zou willen.

Door het persoonlijke actieplan en de op maat toegesneden aanpak komt het overzicht en vooral het inzicht en de controle weer terug. De kracht zit in de aanwezigheid van de organizer met specifieke aandacht voor uw opruimprobleem en in de ondersteuning bij het maken van keuzes.

Maak Plaats professional organizing stelt samen met u orde op zaken, maakt (letterlijk) schoon schip en geeft rust en ruimte in uw hoofd en hart. Ruimte voor nieuwe wensen en om uw creativiteit te ontwikkelen.